بررسی مطالعاتی مقاومت به پوسیدگی چند سازه چوب پلاستیک اصلاح شیمیایی شده

بررسی مطالعاتی مقاومت به پوسیدگی چند سازه چوب پلاستیک اصلاح شیمیایی شده

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه و کلیات از دیر باز انسان مواد مختلف را جهت دستیابی به فرآورده­های جدید با خواص بهتر با هم ترکیب نموده است. یکی از این فرآورده­ها چند­سازه چوب­ پلاستیک است که به اختصار [1]WPC نامیده می­شود. این فرآورده که در سال­های اخیر بسیار مورد توجه قرار...