طراحی مدل توزیع سفر کاری برای شهر اصفهان

فهرست مطالب فصل اول:کلیات توزیع سفر 3-1-نقش وجایگاه توزیع سفر درتحلیل تقاضای سفر همانطور که درقسمت های قبلی باین شد،درمدل چهار مرحله ای حمل ونقل،توزیع سفر فرآیندی است که عموما پس ازمرحله تولید سفر وهمچنین قبل از مرحله انتخاب وسیله نقلیه صورت میگیرد.هدف کلی ازاین...

بررسی تاریخی و اجتماعی محله‌ی دردشت

   فهرست مطالب  فصل اول: مقدمه تاریخ اجتماعی شهرها یکی از موضوعات بسیار مهم و جالبی در تاریخ است که در تاریخ­های محلی و نیز در منابعی که در مورد تاریخ شهرهای ایران به رشته­ی تحریر درآمده­اند، بدان پرداخته شده است. این­گونه آثار از جمله منابع مهم برای تحقیق و...

بررسي مقايسه‌ي دغدغه‌هاي شغلي پرستاران در بيمارستان‌

فهرست مطالب فصل اول: كليات پژوهش انتخاب شغل تصميمي‌است ‌که اگر با شناخت و آگاهي کامل انجام شود منجر به رضايت شغلي و آرامش انسان مي‌شود و اگر با ناآگاهي صورت گيرد چه بسا نگراني و دغدغه‌هايي براي انسان چه در بعد شغل و چه ابعاد ديگر زندگي ايجاد کند. انسانها با کامل شدن،...