تک نگاري آثار اصغر الهي

 فهرست مطالب برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید فصل اول: کليات تحقيق اصطلاح مونوگراف از دو واژه­ي مونو، به معناي تک و گراف، به معني نمودار منحني و نمايش هندسي، ترکيب يافته و در فارسي به تک­نگاري ترجمه شده است._ تک نگاري، مقاله­ي تحقيقي...