مروری بر روش المان محدود به همراه استفاده از آن در بررسی سرعت انتشار موج در خاک دانه ها

مروری بر روش المان محدود به همراه استفاده از آن در بررسی سرعت انتشار موج در خاک دانه ها

فهرست مطالب فصل اول مقدمه مصالح دانه‏ای از ذراتی مجزا تشکیل شده‏اند که رفتار ماکروسکوپی پیچیده‏ای در برابر بارهای خارجی از خود نشان می‏دهند. خاک‏ها نیز مصالحی متشکل از ذرات با اندازه‏های مختلف می‌باشند و رفتار آنها‏ به وسیله نیروهای بین این ذرات تعیین می‏شود. با این...
بررسی مدل های اصطکاک برای سطح تماس ابزار- براده به وسیله روش اجزای محدود

بررسی مدل های اصطکاک برای سطح تماس ابزار- براده به وسیله روش اجزای محدود

چکیده   عملیات ماشین کاری از جمله برش متعامد فلز، فرآیندی غیر خطـی پیچیـده و ترکیبـی از فرآینـد هـایمکانیکی و حرارتی است که به دلیل وجود کرنش، نرخ کرنش و درجه حـرارت بـالا در ناحیـه تمـاس ابـزار- براده شرایط پیچیده ای را بوجود آورده است. در تحلیل فرآیند تراشکاری...