اثر بوریک اسید بر مورفولوژی و توان زیستی سلول های بنیادی مزانشیمی

اثر بوریک اسید بر مورفولوژی و توان زیستی سلول های بنیادی مزانشیمی

فهرست مطالب فصل اول: کلیات و هدف کشت موفقیت آمیز آزمایشگاهی سلول­های بنیادی جنینی انسانی (ESCs) [1] در سال 1998 توسط تامپسون و همکارانش انجام گرفت. سلول­های بنیادی جنینی از توده سلولی داخلی (ICM)[2]جنین در مرحله بلاستوسیت به دست می­آیند. بلاستوسیت مرحله­ای از تکوین...