بررسی عملكرد يک توربين آبی كاپلان به كمك شبيه سازی عددی

بررسی عملكرد يک توربين آبی كاپلان به كمك شبيه سازی عددی

چکیده توربین های آبی بزرگ مانند توربین های کاپلان از جمله ماشین های تولید قدرتی هستند که در روند طراحی تحلیل عملکرد آنها میتوان از روش های دینامیک سیالات محاسباتی بهره برد. باتوجه به پیچیدگی پدیده های جریان سیال در این ماشین ها و هم چنین ابعاد بسیار بزرگ آنها،معمولا...