بررسی استهلاک انرژی روی سرریز ها

بررسی استهلاک انرژی روی سرریز ها

مقدمه ایمنی سدها ودوام وپایداری آنها از مهمترین مسائل مطرح شده دررشته های هیدرولیکی میباشد.یکی از راه های موثر ومفید برای افزایش ایمنی وعمر سدها کنترل سیلاب های وارد به مخزن وانتقال آن به پایین دست رودخانه می باشد.کنترل انرژی در جریان های باسرعت زیاد ومخلوط باهوایکی...