تولید آنزیمی استر 1- بوتیل اولئات با استفاده از سیستم سلولی قارچ رایزوپوس اوریزا

فهرست مطالب برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید فصل اول.. امروزه یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بشری تغییرات آب و هوایی زمین و آلودگی محیط زیست ناشی از فعالیت‌های صنعتی است. رها کردن مواد شیمیایی خطرناک و فلزات سنگین ناشی از پساب کارخانه‌های...