بررسي ميزان و ارتباط اديپونكتين در سرم خون و مايع فوليكولي در گاو ماده

بررسي ميزان و ارتباط اديپونكتين در سرم خون و مايع فوليكولي در گاو ماده

فهرست مطالب چكيده فارسي   برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید فصل اول: مقدمه و هدف   اديپوسايتوكين‌ها فاكتورهايي هستند كه توسط بافت چربي ترشح مي‌گردند و نقش‌هاي متعددي را در سيستم توليد­مثلي گونه‌هاي حيواني مختلف ايفا مي‌كنند،...