طراحی و تحلیل سیستم تثبیت جناغ سینه

طراحی و تحلیل سیستم تثبیت جناغ سینه

فهرست مطالب فصل اول امروزه جراحی قلب باز به یک عمل کاملاً رایج در سراسر جهان تبدیل‌شده است. در سال 1985 میلادی کمتر از 300000 عمل جراحی قلب باز تکمیل‌شده است. در سال 2007 میلادی انجمن قلب آمریکا تعداد جراحی قلب باز را حدود 6846000 مورد برآورد کرده است. انجمن قلب...