انتخاب صفحه

بررسی تاثیر برنامه آموزشی مهارت‌های هوش هیجانی بر استرس

فهرست مطالب فصل اول: معرفی پژوهش در قرن حاضر “استرس” یکی از مهم‌ترین زمینه‌های پژوهش در علوم مختلف به شمار می‌آید و اهمیت رویدادهای استرس‌زا در بروز مشکلات متعدد فردی و اجتماعی بر کمتر کسی پوشیده است (1). سازمان بهداشت جهانی انتظار دارد که اختلالات مرتبط...