استفاده از داده های استر در تحلیل ارتباط سنگ-شناسی و پتانسیل های معدنی گنبد نمکی دهکویه،

 فهرست مطالب فصل اول: مقدمه سنجش از دور با زمین فیزیک و زمین شیمی به عنوان روشی استاندارد در بسیاری از برنامه­های اکتشاف مواد معدنی، به ویژه در مناطق دور دست جهان که به خوبی نقشه­برداری نشده­اند، پذیرشی عام یافته است. این پذیرش به ویژه در مناطق خشک و نیم خشک، جایی که...