طراحی و پياده سازي عامل هوشمند در محيط شبيه سازي فوتبال روبوكاپ

طراحی و پياده سازي عامل هوشمند در محيط شبيه سازي فوتبال روبوكاپ

چکیده: مسابقات روبوکاپ که هرساله در سرتاسر جهان برگزار می شود یکی از کارآمدترین چالش های جهانی در زمینه هوش مصنوعی و رباتیک به شمار می رود. در میان لیگ های متفاوت موجود در این مسابقات، لیگ شبیه سازی[1] فارغ از محیط فیزیکی بیشتر به جنبه های هوش مصنوعی و همینطور برنامه...