بررسی آلودگی‌هاي باكتريايي

بررسی آلودگی‌هاي باكتريايي

فهرست مطالب فصل اول : مقدمه با توجه به اهميت شنا كردن در سلامت جسم و روان و جنبه آب درماني بيماريها، رعايت بهداشت و استانداردها در استخرهاي شنا حائز اهميت است. استخرهای شنا به عنوان یکی از مراکز تفریحی و از لحاظ ارتباط مستقیم گروه های مختلف انسانی به عنوان یک منبع...