مطالعه تنوع ژنتیکی لاین‌های‌خاص تولید شده

مطالعه تنوع ژنتیکی لاین‌های‌خاص تولید شده

فهرست مطالب فصل اول. ذرت بعلت داشتن هيدرات كربن زياد و توليد علوفه بالا يكي از بهترين نباتات جهت مصرف در غذاي انسان، علوفه جهت دام و مصارف صنعتي مي‌باشد. این گیاه در مدت كوتاهي محصول توليد مي‌كند. ذرت علوفه‌اي 4-3 ماه بعد از كاشت مي‌تواند تا 90 تن در هكتار محصول بدهد....