مطالعه تنوع ژنتیکی لاین‌های‌خاص تولید شده

مطالعه تنوع ژنتیکی لاین‌های‌خاص تولید شده

فهرست مطالب فصل اول. ذرت بعلت داشتن هیدرات کربن زیاد و تولید علوفه بالا یکی از بهترین نباتات جهت مصرف در غذای انسان، علوفه جهت دام و مصارف صنعتی می‌باشد. این گیاه در مدت کوتاهی محصول تولید می‌کند. ذرت علوفه‌ای 4-3 ماه بعد از کاشت می‌تواند تا 90 تن در هکتار محصول بدهد....