نگهدارنده های قدرتی درکارگاه های استخراج زغال با روش جبهه کار بلند وجبهه کار کوتاه

نگهدارنده های قدرتی درکارگاه های استخراج زغال با روش جبهه کار بلند وجبهه کار کوتاه

مقدمه روش استخراج جبهه کار بلند، روش قدیمی است که از اوایل قرن هفدهم میلادی در معادن زغالسنگ اروپا رواج پیدا کرد و به سرعت در تمام کشورهای تولید کننده زغالسنگ به استثنای ایالات متحده به کار گرفته شد.از اوایل دهه 1960 به بعد که وسایل نگهداری خود پیشرو1 بتدریج مورد...