بررسی روشهای استخراج و فرآوری سنگ ساختمانی تراروتن حاجی آباد

مقدمه سنگ یکی از مصالح ساختمانی بسیار قدیمی است انواع مختلف سنگ را که دارای مشخصات لازم باشند،میتوا ن به عنوان سنگ ساختمانی مورد استفاده قرار داداز آن نمونه میتوان به گرانیتها ،سنگهای اهکی،تراورتن و اراکونیت(مرمر)و000اشاره کرد0 از سنگهای مختلف بلوکهایی با ابعاد مختلف...