تحلیل تجربی تأثیر پارامترهای فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر خواص مکانیکی جوش لبه روی هم کامپوزیت پلی پروپیلن

تحلیل تجربی تأثیر پارامترهای فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر خواص مکانیکی جوش لبه روی هم کامپوزیت پلی پروپیلن

چکیده کاربرد الفین های ترموپلاستیک مانند پلی پروپیلن در سال های اخیر به علت قابلیت بازیافت مجدد، چگالی پایین، مقاومت در برابر تغییرات شیمیایی و هزینه خرید پایین در کامپوزیت های زمینه پلیمری افزایش پیدا کرده است. از انواع الیاف تقویت کننده که برای کامپوزیت های زمینه...
تاثیر پارامتر های فرایند جوشکاری مقاومتی نقطه ای بر خواص مکانیکی جوش

تاثیر پارامتر های فرایند جوشکاری مقاومتی نقطه ای بر خواص مکانیکی جوش

چکیده  با توجه به پیشرفت روزافزون صنایعی مانند صنایع خودروسازی و لوازم خانگی، استفاده از فرایند جوشکاری مقاومتی نقطه ای بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در این پایان نامه تاثیر برخی از پارامترهای جوشکاری مقاومتی نقطهای مانند زمان ،شدت جریان و فشار الکترودها بر...