طراحی سيستم HMI جهت سيستم كنترل توربين های گازی ۲۵ مگاواتی

طراحی سيستم HMI جهت سيستم كنترل توربين های گازی ۲۵ مگاواتی

چکیده: امروزه توربین های گاز به دلیل خصوصیات ویژه ای که دارند در بسیاری از صنایع از جمله صنعت برق،صنایع هواپیمایی،صنایع نفت و گاز مورد استفاه قرار می گیرد.یکی از کاربردهای توربین گاز به عنوان توربوکمپرسور می باشد که کاربردهای مختلفی در صنایع نفت و گاز دارد به عنوان...