مخازن CNG

مخازن CNG

مقدمه مشکلات ناشي از ذخيره‌سازي سوخت گاز، به‌عنوان يک مانع بزرگ در توسعة سريع خودروهاي گاز‌سوز جلوه کرده‌است. در حال حاضر سه مبنا براي ذخيره‌سازي سوخت‌هاي گازي که جزء اصلي آن‌ها متان است، وجود دارد: 1. گاز طبیعی فشرده (CNG) 2. گاز طبیعی مايع‌شده (LNG) 3. گاز طبیعی...
آب‌گرم‌کن خورشیدی با کلکتور لوله خلاء

آب‌گرم‌کن خورشیدی با کلکتور لوله خلاء

مقدمه: اکتشافات، تحقیقات و اختراعات و بهره گیری از انرژی‌های مختلف از اساسی‌ترین و مهمترین گام‌هایی است که انسان‌ها در طول تاریخ در راه پیشرفت خود برداشته‌اند. رشد علم و صنعت و تکنولوژی در جهان امروز، روش‌های استفاده از اشکال ساده انرژی را که در دوران قبل از انقلاب...
بخش راديوئي با استفاده از سيستم انتقال بي سيم برد كوتاه

بخش راديوئي با استفاده از سيستم انتقال بي سيم برد كوتاه

مقدمه : جذابيت هاي خاص ارتباطات بدون سيم و مزاياي حاصل از آن شركتهاي مطرح دنيا را بر آن داشت تا در اواخر قرن بيستم ميلادي ضمن تشكيل گروه كاري موسوم بهBSIG استانداردي را تحت عنوان Bluetooth تدوين نمايند كه در آن ضوابط و شرائط انتقال داده در برد كوتاه تعريف و در محدوده...
بررسی اثربخشی استفاده از مدل  SCORM در حیطه دانش و نگرش در آموزش شیمی و مقایسه با روش هاي متداول تدریس

بررسی اثربخشی استفاده از مدل SCORM در حیطه دانش و نگرش در آموزش شیمی و مقایسه با روش هاي متداول تدریس

چکیده  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی استفاده از مدل  SCORM در حیطه دانش و نگرش دانش آموزان در ابعاد مختلف و مقایسه ي آن  با روش هاي متداول تدریس می باشد. جامعه ي آماري در این تحقیق کلیه دانش آموزان دختر سال سوم در مدارس ناحیه 2 شهرري در سال تحصیلی 89-88 می باشد. با توجه...