جابه جایی مواد خطرناک

جابه جایی مواد خطرناک

فهرست مطالب فصل اول- شناسایی مواد خطرناک مقدمه در نگاه اول حمل و نقل کالا با راه آهن با توجه به سابقه آن امری ساده، عادی و تجربه شده می نماید اما آنچه برجستگی بحث در مورد شرایط با راه آهن میشود. افزایش انواع کالاهایی است که روزانه به بازارهای تجاری جهان عرضه می شود و...