طراحی سیمولاتور بلادرنگ برای استفاده در توربین بخار

طراحی سیمولاتور بلادرنگ برای استفاده در توربین بخار

مقدمه در گذشته برای ساخت شبیه ساز از مدل های کوچک ساخته شده استفاده می شد که تمام جوانب و نکـات یک نیروگاه را بعضاً در بر نمی گرفت اما با پیشرفـت علـم و تکنولـوژی در زمیـنه شبـیه سازی رایانه ای سیستم ها و چه در علم ریاضی روش های قدیمی منسوخ شد. آنچه مسلم است این است...