بررسی استاندارها و پروتکل ها و سیستم عامل ها در  طراحی کارت اعتباری هوشمند تماسی و غیر تماسی

بررسی استاندارها و پروتکل ها و سیستم عامل ها در طراحی کارت اعتباری هوشمند تماسی و غیر تماسی

مقدمه تاریخچه استفاده از کارت ها ی پلاستیکی برا ی شناسایی افراد به حدود سال 1950 بر می گردد. کلوپ اشرافی داینرز در آمریکا یکی از اولین جاهایی بـود کـه ایـن کـارت هـا را بـهاعضایش ارائه نمود در آن زمـان از بدنـه پلاسـتیکی کـارت بـسادگی بـرای نوشـتن نـام ومشخصات دارنده...
محیطهای استاندارد برای آماده کردن تست نفوذ پذیری منسوجات و ساخت و تست دستگاه سنجش نفوذپذیری کالای نساجی در مقابل هوا

محیطهای استاندارد برای آماده کردن تست نفوذ پذیری منسوجات و ساخت و تست دستگاه سنجش نفوذپذیری کالای نساجی در مقابل هوا

مقدمه هر نوع البسه و کلا” کالایی که در صنعت نساجی و صنایع وابسته به آن ساخته می شود دارای یک نفوذپذیری برای مواد مختلف می باشد مثل آب، انواع مایعات و محلولها، هوا، گرد و غبار که نفوذ یا عدم نفوذ این مواد از آن می تواند بسته به نوع کاربرد آن مهم باشد.نفوذ یا عدم...
بررسی استانداردها و امنیت شبکه های بیسیم

بررسی استانداردها و امنیت شبکه های بیسیم

مقدمه: با توجه به گسترش شبکه های بی سیم در عصر جدید و ماهیت این دسته از شبکه ها که بر اساس سیگنالهای رادیویی کار میکنند، مهم ترین نکته در استفاده از این نوع شبکه ها آگاهی از نقاط قوت و ضعف آنها می باشد و با توجه به این آگاهی ها و امکانات نهفته در این شبکه ها با...