ساخت پانل مقاوم در برابر ضربه از الیاف پلی اتیلن با کارایی بالا

ساخت پانل مقاوم در برابر ضربه از الیاف پلی اتیلن با کارایی بالا

مقدمه پانل های کامپوزیتی استحکام با لا-مدول بالا و مقاوم در برابر ضربه موادی سودمند می باشند کـه درکاربردهای مختلفی از قبیل صنایع دریایی، هوایی، نظامی، هوافضا، صنایع اتومبیل، وسایل ورزشـی، لـوازمپزشکی و…. مورد استفاده قرار می گیرند. معمولا آنها از الیاف با...