ساخت پانل مقاوم در برابر ضربه از الياف پلي اتيلن با كارايي بالا

ساخت پانل مقاوم در برابر ضربه از الياف پلي اتيلن با كارايي بالا

مقدمه پانل هاي كامپوزيتي استحكام با لا-مدول بالا و مقاوم در برابر ضربه موادي سودمند مي باشند كـه دركاربردهاي مختلفي از قبيل صنايع دريايي، هوايي، نظامي، هوافضا، صنايع اتومبيل، وسايل ورزشـي، لـوازمپزشكي و…. مورد استفاده قرار مي گيرند. معمولا آنها از الياف با...