سیر تکاملی روش های تعیین محل عیب کابل در فشار ضعیف و متوسط

سیر تکاملی روش های تعیین محل عیب کابل در فشار ضعیف و متوسط

چکیده : با توجه به اینکه اهداف شرکتهای توزیع، جلب رضایت مشترکین و کاهش تاریکی است، شرکتهای برق به دنبال سیستم عیب یابی مدرن در شبکه های توزیع برق خود هستند. مشهود است که استفاده از انواع دستگاه ها یا وسایل نقلیه ی آزمایش کابل می تواند باعث صرفه جویی در وقت عیب یاب شده...
کابل و استانداردهای آنها در شبکه های توزیع

کابل و استانداردهای آنها در شبکه های توزیع

برای بهره برداری اقتصادی از کابل ها،انتخاب بهینه سطح مقطع از اهمیت خاصی برخوردار است. در این جزوه عوامل مؤثر در انتخاب کابل مورد بررسی قرار می گیرند ، لازم به ذکر است که برای انتخاب بهینه سطح مقطع محاسبه تلفات و محاسبه اقتصادی نیز لازم می باشد که در این قسمت به آن...