خانه ای برای سالمندان

خانه ای برای سالمندان

مقدمه : « الله الَّذی خَلَقَکُم مِن ضَعفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعدِ ضَعفٍ قُوَّهٌ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعدِ قُوَّهٍ ضَعفًا و شَیبَهً یخلُقُ ما یشآءُ و هُوَ العَلیمُ القَدیر » ( قرآن کریم ، جزء 21 ، سوره 30 روم ، آیه 54 ) « خداوند آن کسی است که شما را در ابتدا از جسمی ضعیف...