پيشرفتها و كاربردهاي جديد موتورهاي بدون جاروبك- BLDC

پيشرفتها و كاربردهاي جديد موتورهاي بدون جاروبك- BLDC

مقدمه : تحقیقات نشان می دهد که در هر سال بیش از 5 میلیارد از انواع مختلف ماشین های الکتریکی)ازمیکروموتورها گرفته تا ماشین های سنکرون بزرگ( مورد استفاده قرار می گیرد. این بدان معناست که بهبود عملکرد ماشین های الکتریکی تاثیر فوق العاده ای بر کاهش مصرف انرژی و به تبع آن...
عیب یابی موتور القایی سه فاز با استفاده از پردازش سیگنال

عیب یابی موتور القایی سه فاز با استفاده از پردازش سیگنال

مقدمه با توجه به اينكه يكي از مهمترين هزينه ها در صنعت هزينه هاي تعمير و نگهداري و توقف روند توليد ناشي از خطاها ميباشد، بحث تشخيص به موقع خطا به منظور پيشگيري از گسترش آن از اهميت بالايي در صنعت برخوردار است. بسياري از محققان و مهندسان در سالهاي اخير توجه خود را به...
طراحی ژنراتور واگن و بررسی و مدل سازی انتقال حرارت در آن

طراحی ژنراتور واگن و بررسی و مدل سازی انتقال حرارت در آن

مـقـدمـه ميدانيم امروزه ماشينهاي الكتريكي نقش بسيار مهمي در تمام صنايع بالا دستي و پايين دستي ايفاء مينمايند. سوختن ماشينهاي الكتريكي علاوه بر خسارتهاي مالي، سبب بروز مشكل در ادامه توليد يا خدمات ميگرددبه خصوص در صنايع نفتي بخش استخراج توقف تنها چند ساعت ماشين...
بررسي اثر تغييرات هندسي پرو توربين ناشي از فرآيند هاي ساخت بر عملگرد يك طبقه از توربين

بررسي اثر تغييرات هندسي پرو توربين ناشي از فرآيند هاي ساخت بر عملگرد يك طبقه از توربين

چكيده هر فرآيند ساخت مشخصي دقت خاص خود را دارد و در نتيجه با تغيير فرآيند ساخت ممكن است كه هندسه محصولات با هندسه نامي تفاوت هايي داشته باشد. مراحل مختلف موجود در فرآيند ساخت پره توربين ها عبارتند از ريخته گري و ماشينكاري و سخت كاري روي سطوح و پوشش دهي كه هر يك از اين...