پیشرفتها و کاربردهای جدید موتورهای بدون جاروبک- BLDC

پیشرفتها و کاربردهای جدید موتورهای بدون جاروبک- BLDC

مقدمه : تحقیقات نشان می دهد که در هر سال بیش از 5 میلیارد از انواع مختلف ماشین های الکتریکی)ازمیکروموتورها گرفته تا ماشین های سنکرون بزرگ( مورد استفاده قرار می گیرد. این بدان معناست که بهبود عملکرد ماشین های الکتریکی تاثیر فوق العاده ای بر کاهش مصرف انرژی و به تبع آن...
عیب یابی موتور القایی سه فاز با استفاده از پردازش سیگنال

عیب یابی موتور القایی سه فاز با استفاده از پردازش سیگنال

مقدمه با توجه به اینکه یکی از مهمترین هزینه ها در صنعت هزینه های تعمیر و نگهداری و توقف روند تولید ناشی از خطاها میباشد، بحث تشخیص به موقع خطا به منظور پیشگیری از گسترش آن از اهمیت بالایی در صنعت برخوردار است. بسیاری از محققان و مهندسان در سالهای اخیر توجه خود را به...
طراحی ژنراتور واگن و بررسی و مدل سازی انتقال حرارت در آن

طراحی ژنراتور واگن و بررسی و مدل سازی انتقال حرارت در آن

مـقـدمـه میدانیم امروزه ماشینهای الکتریکی نقش بسیار مهمی در تمام صنایع بالا دستی و پایین دستی ایفاء مینمایند. سوختن ماشینهای الکتریکی علاوه بر خسارتهای مالی، سبب بروز مشکل در ادامه تولید یا خدمات میگرددبه خصوص در صنایع نفتی بخش استخراج توقف تنها چند ساعت ماشین...
بررسی اثر تغییرات هندسی پرو توربین ناشی از فرآیند های ساخت بر عملگرد یک طبقه از توربین

بررسی اثر تغییرات هندسی پرو توربین ناشی از فرآیند های ساخت بر عملگرد یک طبقه از توربین

چکیده هر فرآیند ساخت مشخصی دقت خاص خود را دارد و در نتیجه با تغییر فرآیند ساخت ممکن است که هندسه محصولات با هندسه نامی تفاوت هایی داشته باشد. مراحل مختلف موجود در فرآیند ساخت پره توربین ها عبارتند از ریخته گری و ماشینکاری و سخت کاری روی سطوح و پوشش دهی که هر یک از این...