طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا متناسب با بازار سرمایه ایران

فهرست مطالب: فصل اول : کلیات موضوع  صندوق های سرمایه گذاری مشترک گونه‌ای نهاد مالی است که وجوه دریافتی از سرمایه‌گذاران را در یک مجموعه اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند و هر سرمایه گذار به نسبت سهم خود در مجموعه، از سود و یا ضررهای حاصل از این سرمایه گذاری سهم...