تخمین کارایی بتن خود تراکم با استفاده از شبکه های عصبی

چکیده امروزه بتن خود تراکم به علت مزیت هایی همچون کارایی دوام و مقامت بالا پیوستگی بهتر بتن با ارماتور صرفه جویی کلی در هزینه و زمان ساخت از جمله بتن های پرکاربرد می باشد اما معایبی مانند طرح اختلاط ثابت وابستگی طرح اختلاط به نتایج ازمایشات روانی و هزینه بر و مشکل...