طراحی و پیاده سازی پرتال نشریات علمی- پژوهشی و سیستم داده کاوی طبقه‌بندی مقالات

مقدمه سامانه مدیریت الکترونیک نشریات را، به منظور افزایش سرعت جریان اطلاعات میان مدیران و کاربران یک نشریه ی علمی، جابجایی الکترونیک مقالات و اطلاعات بین نگارنده ها، مدیر اجرایی نشریه، دبیر علمی، هیئت تحریریه و داوران، طراحی کرده ایم. این سامانه‌‌ دارای بخش مدیریت...