تهیه و تدوین اصطلاحنامه زبان شناسی، بهبود ذخیره و بازیابی اطلاعات این حوزه

فهرست مطالب  1- فصل اول: کلیات پژوهش امروزه به علت افزایش چشم­گیر حجم اطلاعات، پژوهشگران و دانشجویان هر رشته علمی به منظور تحقیق و پژوهش و دستیابی به آخرین یافته­های علمی، مجبور به استفاده از بازیابی خودکار اطلاعات یعنی رجوع به شبکه وب، فهرست­های رایانه­ای و برخط[1]...