بررسی عملکرد سازه های بلند فولادی بهسازی شده با مهار بازویی و خرپای کمربندی

چکیده موج احداث ساختمان های بلند مرتبه در دنیا در ابتدای قرن نوزدهم میلادی اغاز گردید واین روند امروزه با شتاب بیشتری ادامه دارد با توجه به اخرین پیشرفت های حاصل شده در تحلیل طراحی و ساخت این سازه ها بسیار از ساختمان های بلند احداث بلند شده در دهه های گذشته نیازمند...

ارزیابی و مقایسه عملکرد لرزهای قاب خمشی فولادی ویژه

چکیده همواره محقیقین در صدد درک صحیحی از رفتار واقعی سازه هستند .هدف نهایی محققین عملکرد مطلوب سازه طراحی شده و در نهایت کاهش خسارت جبران ناپذیر ناشی از زلزله بوده است . اگرچه آیین نامه های طراحی شده معمول نظیر استاندارد 2800 تحلیل الاستیک خطی را برای پیشگویی پاسخ...