مکانیابی و روش های دفن زائدات شهری

مکانیابی و روش های دفن زائدات شهری

مقدمه :                                                                         دور نمودن زائدات از محل زندگی همواره بعنوان دغدغه ای برای انسان شهرنشین مورد توجه بوده است . در جوامع اولیه ،دفع زائدات در مناطق دورتر از محل زندگی افراد بعنوان راه حلی مناسب جهت دفع زباله...
مکانیابی دفع مواد زائد شهری به همراه بررسی استانداردها و تجربیات جهانی

مکانیابی دفع مواد زائد شهری به همراه بررسی استانداردها و تجربیات جهانی

 فهرست مطالب فصل اول  کلیات تحقیق با توجه به اهمیت و ضرورت دفع صحیح مواد زائد جامد و نقش این امر در بهبود و ارتقاء سطح سلامت جامعه ،تاکنون پژوهش ها و مطالعات بسیاری در زمینه مکانیابی محل دفن مواد زائد جامد در جهان و بندرت در ایران صورت گرفته است . مکانیابی محل دفن...
ارتباط فراشناخت با درک مطلب خواندن در دانش آموزان

ارتباط فراشناخت با درک مطلب خواندن در دانش آموزان

چکیده یکی از حوزه هایی که راهبردهای فراشناختی می تواند در آن کاربرد داشته باشد و مؤثر واقع شود،حوزه ی خواندن و درک مطلب حاصل از آن است.از آن جا که در اواخر دوره ی راهنمایی و متوسطه و دانشگاه فراگیران با متون خواندنی سروکار دارند،خواندن راهبردی می تواند به درک مطلب آن...