معرفی ،ساخت،کاربرد ،بهره برداری ونگهداری سدهای لاستیکی

معرفی ،ساخت،کاربرد ،بهره برداری ونگهداری سدهای لاستیکی

مقدمه تکنولوژی نسبتاً جدیدی که برای مهار آبهای سطحی به کار گرفته شده است تکنولوژی ساخت سدهای لاستیکی می باشد . قبل از این نوع سدها برای مهار و هدایت آب به سوی زمینهای وسیع و آبروها ، از دریچه های فولادی و تخته های چوبی استفاده می شد که در جلوی دریچه ها قرار می گرفت تا...