مدل سازی و تحلیل سازه ای بال هواپیمای تجاری

مدل سازی و تحلیل سازه ای بال هواپیمای تجاری

فهرست مطالب فصل 1: مقدمه و تاریخچه مدل­سازی و تحلیل سازه­های مختلف هواپیماهای امروزی، از مهمترین مسائل صنعت هواپیمایی می­باشد. در اصول طراحی کلاسیک و مدرن، طراحی بال از اولین اقدامات در طراحی یک هواپیما به شمار می­آید و این قسمت از هواپیما را معمولا قبل از بدنه، دم و...