انتخاب صفحه

نیچه و غلبه بر نیست انگاری از طریق زیبایی شناسی

مقدمه : «زندگی را با هیچ برابر نهادن، گویی که هستی عین نیستی است، لذا زندگی را بر مرگ برتری­ای نیست». این­ها جملاتی است برون آمده از ذهن یک نیهیلیست یا نیست­انگار. از این رو یک نیست­انگار مرگ را که نیستی حقیقی است بر زندگی که نیستی­ای است که به هستی تظاهر می­کند ترجیح...