بررسی اثر بخشی مداخلات ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال بیش فعالی- کم توجهی

بررسی اثر بخشی مداخلات ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال بیش فعالی- کم توجهی

فهرست فصل اول توجه، يکي از پيش نيازهاي مهم حافظه بوده و اين دو با هم از ملزومات اوليه جهت فرآيندهاي يادگيري          می­باشند (وود[1] 1987 به نقل از آنسوورس[2] 1999). تأثير عميق و شدید نقص توجه و اختلال در حافظه و عملکردهاي اجرايي مغز بر فعاليت هاي روزمره فرد امري...