رابطه بین احساس تنهایی و اعتیاد به تلفن و اینترنت

رابطه بین احساس تنهایی و اعتیاد به تلفن و اینترنت

فهرست مطالب فصل اول: کلیات نوجوانی دوره ای مهم از زندگی فرد به شمار می آید، زیرا بسیاری از باورها و عادت های بهداشتی در این سال ها شکل می گیرند. ما به خوبی آگاهیم که تلاش برای ارتقای سلامت، باید بسیار زود و پیش از به وجود آمدن باورها و عادت های غیربهداشتی انجام...