کنترل موتور DC با استفاده از PLL

کنترل موتور DC با استفاده از PLL

مقدمه موتورهای dc کاربردهای وسیعی در صنعت سرعت متغیر، بخاطر مشخصه گشتاور مطلوبشان و سادگی کنترل دارند. در بسیاری کاربردهای حلقه باز1 تنظیم تحریک موتور موثر است. در فیدبک2 یا حلقه بسته کنترل برای کارایی بهتر لازم است. که توسط یک سیگنال ثابت و فرمان آنالوگ سیستم فیدبک...