بررسی و شبیه سازی تاثیر آلودگی برروی توزیع ولتاژ مقره های پلیمری فشار قوی با حلقه های کرونا به روش اجزا محدود

بررسی و شبیه سازی تاثیر آلودگی برروی توزیع ولتاژ مقره های پلیمری فشار قوی با حلقه های کرونا به روش اجزا محدود

چکیده در چند دهه اخیر، بهره برداری از مقره های پلیمری در حال افرایش می باشد. یکی از مهم ترین عوامل استفاده از مقره های پلیمری بالاتر بودن ولتاژ شکست آلودگی به مقره های سرامیکی به دلیل خاصیت آب گریزی آنها می باشد.حساسیت این مقره ها به میدان الکتریکی بالا است و در صورتی...
بررسی پارامترهای موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود

بررسی پارامترهای موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود

چکیده با توجه به گستردگی صنایع نفت و گاز، و وجود میلیون ها مخزن تحت فشار در سراسر جهان، مسئله حفاظت از این مخازن به شدت نمود پیدا می کند. یکی از راه های کاهش خطر انفجار مخازن، استفاده از راپچردیسک هاست. در همین راستا، این پایان نامه، به بحث و بررسی در مورد راپچردیسک...