مقایسه دو روش REML و بیزی در برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی مرغان

فهرست مطالب فصل اول  تنوع زیستی اساس زندگی بر روی زمین است. کاهش تنوع گونه­های زراعی و گونه­های جانوری، یک تهدید جدی برای امنیت غذایی است. منابع ژنتیکی اموال عمومی هستند که حفاظت از آن به معنای خدمت به مردم می­باشد. حفاظت از منابع ژنتیکی در کشاورزی مانند بیمه کردن...