رفتار ستون های فولادی با بست موازی  تحت اثر توام نیروی محوری و لنگر خمشی

رفتار ستون های فولادی با بست موازی تحت اثر توام نیروی محوری و لنگر خمشی

مقدمه درایران به علت تولید کم پروفی بال پهن،استفاده از ستون های مرکب با بست موازی که در کارگاه های ساختمانی ساخته واجرا میشوند رواج زیادی پیدا کرده است.اساس طراحی ستون های مرکب بابست موازی همانند ستون های توپر می باشد،با این تفاوت که ابتدا یک ضریب لاغری معادل برای این...