رابطه انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم

رابطه انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم

فهرست مطالب فصل اول:کلیات تحقیق تحلیل و بررسی ماندگاری تورم جهت تصمیم سازی و سیاست­گذاری مناسب بسیار درخور اهمیت است. تورم یکی از معضل­های مهم اقتصادی ایران در سه دهه گذشته می­باشد. ارزیابی آمار نرخ تورم بر مبنای شاخص کالاها و خدمات مصرفی طی 34 سال گذشته نشان می­دهد...