بررسی اثر جریان بار نامتعادل روی میدان مغناطیسی ژنراتور سنکرون

بررسی اثر جریان بار نامتعادل روی میدان مغناطیسی ژنراتور سنکرون

مقدمه ژنراتورها همواره یکی از مهمترین عناصر شبکه قدرت بوده و نقش کلیدی در تولید انرژی و کاربردهای خاص دیگر ایفاء کرده اند. ساخت اولین نمونه ژنراتور (سنکرون) به انتهای قرن ۱۹ برمی گردد. مهمترین پیشرفت انجام شده در آن سال ها احداث اولین خط بلند انتقال سه فاز از لافن به...
بررسی انواع محدود کننده های جریان اتصال کوتاه و ساختارهای نوین آنها  FCL

بررسی انواع محدود کننده های جریان اتصال کوتاه و ساختارهای نوین آنها FCL

مقدمه توسعه روز افزون سیستم های توزیع انرژی الکتریکی و همچنین افزایش به هم پیوستگی درشبکه های قدرت به دلیل نیاز به بالا بودن ظرفیت آنها منجر به افزایش سطح اتصال کوتاه و جریان­های خطای بزرگتر و در نتیجه ازدیاد گرمای حاصله ناشی از عبور جریان القایی زیاد در ژنراتورها­­­...