شبیه سازی اتصال پیل سوختی اکسید جامد به شبکه سه فاز (شبیه سازی در simulink)

در این فایل به شبیه سازی اتصال یک پیل سوخت اکسید جامد انجام شده است.در اصل این فایل شبیه سازی یک مقاله elsevier است که می توانید از اینجا دانلود کنید.در این فایل پیل سوختی SOFC به وسیله اینوتر IGBT به شبکه متصل می شود.سوئیچ های استفاده شده مدل هیسترزیس است.در شبکه...

شبیه سازی اتصال نیروگاه بادی به شبکه با simulink نرم افزار matlab

در این فایل آمورشی به اتصال یک مزرعه بادی با توان 10kw که با فاصله 30 کیلومتری قرار دارد می پردازیم.یک مزرعه 10MW که از پنج توربین بادی سنکرون 2MW تشکیل شده استبه شبکه برق توزیع 25kw توان تزریق میکند.الیته با خط انتقال 30 کیلومتری و تغییر در سطح ولتاژ این کار را انجام...
پایان نامه جبراسازی توان راکتیو با استفاده از مبدل های ماتریسی

پایان نامه جبراسازی توان راکتیو با استفاده از مبدل های ماتریسی

مبدل های ماتریسی زمانی که به عنوان درایور و … به دیگر دستگاه های الکتریکی ترکیب می شوند می تواند به عنوان جبران کننده توان راکتیو عمل کنند البته یک سری محدودیت فیزیکی در عملکرد دارند و این ایده حتی می تواند برای تامین توان اکیتو بارها نیز مورد استفاده قرار بگیرد...