عنوان تهیه نرم افزار آموزشی پیرامون نرم افزار MAX PLUS II با کمک نرم افزارهای گرافیکی

عنوان تهیه نرم افزار آموزشی پیرامون نرم افزار MAX PLUS II با کمک نرم افزارهای گرافیکی

چكيده و كليدواژه ها : كمپاني Altera نرم افزار MAX+PLUS را در سال 1991 براي طراحي، شبيه سازي و برنامه نويسي قطعات منطقي قابل برنامه نويسي (PLD) خود توليد كرد. اگرچه Altera پيش از اين، نرم افزارهاي ديگري نيز عرضه كرده بود، اما سادگي و در عين حال توانايي بالاي MAX+PLUS...