عنوان تهیه نرم افزار آموزشی پیرامون نرم افزار MAX PLUS II با کمک نرم افزارهای گرافیکی

عنوان تهیه نرم افزار آموزشی پیرامون نرم افزار MAX PLUS II با کمک نرم افزارهای گرافیکی

چکیده و کلیدواژه ها : کمپانی Altera نرم افزار MAX+PLUS را در سال 1991 برای طراحی، شبیه سازی و برنامه نویسی قطعات منطقی قابل برنامه نویسی (PLD) خود تولید کرد. اگرچه Altera پیش از این، نرم افزارهای دیگری نیز عرضه کرده بود، اما سادگی و در عین حال توانایی بالای MAX+PLUS...