بررسی اتصالات خمشی بر پایه سختی متغیر در سازه های فولادی

بررسی اتصالات خمشی بر پایه سختی متغیر در سازه های فولادی

فهرست مطالب فصل 1- مقدمه و کلیات زلـزله 17 ژانویه سال 1994 نورثـریج که در20 مایلی شمال غرب لس آنجلس اتفاق افتاد، اولین زلزله¬ای بود که به تعداد زیادی از ساختمان¬های مقاوم خمشی در محل حادثه آسیب سازه¬ای رساند. اگر چه شدت زلزله 8/6 در مقیاس ریشتر بود، که بر اساس مقدار...