بررسي اتصالات خمشي بر پايه سختي متغير در سازه هاي فولادي

بررسي اتصالات خمشي بر پايه سختي متغير در سازه هاي فولادي

فهرست مطالب فصل 1- مقدمه و کلیات زلـزله 17 ژانويه سال 1994 نورثـريج که در20 مايلي شمال غرب لس آنجلس اتفاق افتاد، اولين زلزله¬اي بود که به تعداد زيادي از ساختمان¬هاي مقاوم خمشي در محل حادثه آسيب سازه¬اي رساند. اگر چه شدت زلزله 8/6 در مقياس ريشتر بود، که بر اساس مقدار...