منحنی مشخصه ایزوکرونیک

چکیده مطالعه اثر پدیده صاعقه بر شبکه‌های الکتریکی و تجهیزات حساس الکترونیکی و مخابراتی از اهمیت بالائی برخوردار است. شناخت پدیده صاعقه و اندازه‌گیری آن در ارائه روش‌های مناسب در امر حفاظت و طراحی مناسب شبکه‌های الکتریکی، تعیین سطوح هماهنگی عایقی و نیز مسائل مربوط به...
طراحی و ساخت ساختارهای متامتریال یک بعدی و دو بعدی برای جهتی کردن تشعشع آنتن میکرواستریپ

طراحی و ساخت ساختارهای متامتریال یک بعدی و دو بعدی برای جهتی کردن تشعشع آنتن میکرواستریپ

مقدمه : متامتریال های الکترومغناطیسی (MTMs) به صورت ساختارهای الکترومغناطیسی همگن موثر با خواص غیر معمول که در طبیعت یافت نمی شوند، تعریف می شوند. یک ساختار همگن موثر ساختاری است که اندازه متوسط سلول ساختمانی P خیلی کوچکتر از طول موج هدایتی است. موضوع MTM از سال 1967...