طراحی و پیاده سازی پرتال انتخاب پروژه پایانی دوره کارشناسی

طراحی و پیاده سازی پرتال انتخاب پروژه پایانی دوره کارشناسی

چکیده اینترنت روش زندگی انسانها را تحت تاثیر قرار داد،به طوری که ممکن است افراد سالها یکدیگر را نبینند ولی با یکدیگر ارتباط صمیمانه داشته باشند.ممکن است همکاران پروژه های بزرگ اصلا همدیگر را نبینند،ولی در سراسر دنیا با یکدیگرهمکاری کنند این پدیده هر روز در حال تغییر...