معرفی ،ساخت،کاربرد ،بهره برداری ونگهداری سدهای لاستیکی

معرفی ،ساخت،کاربرد ،بهره برداری ونگهداری سدهای لاستیکی

مقدمه تکنولوژي نسبتاً جدیدي که براي مهار آبهاي سطحی به کار گرفته شده است تکنولوژي ساخت سدهاي لاستیکی می باشد . قبل از این نوع سدها براي مهار و هدایت آب به سوي زمینهاي وسیع و آبروها ، از دریچه هاي فولادي و تخته هاي چوبی استفاده می شد که در جلوي دریچه ها قرار می گرفت تا...